ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกเบโภชนา

KOBE RESTAURANT LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกเบโภชนา (ID: 0103522013475) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/8/2522 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 35/12-13 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103522013475
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/8/2522 พ.ศ.
(44 ปี 11 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
1/8/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง