บริษัท อี่หลี่ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

ESLI THAI TRADING CO., LTD.

บริษัท บริษัท อี่หลี่ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด (ID: 0105542037550) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/5/2542 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 10/16 โชคชัย 4 (ซอย 30) ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง มีทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105542037550
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/5/2542 พ.ศ.
(25 ปี 1 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
27/5/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง