บริษัท เรียลซิมเพิล จำกัด

REAL SIMPLE COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เรียลซิมเพิล จำกัด (ID: 0105547128952) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 21/9/2547 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 38 อาคารชลันต์ทิพย์ ชั้น 14 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105547128952
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
21/9/2547 พ.ศ.
(19 ปี 9 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
21/9/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง