บริษัท สตาร์ ไบร์ท ยูนิตี้ จำกัด

STAR BRIGHT UNITY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545130330
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/12/2545 พ.ศ. (21 ปี 6 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
12/12/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 169/98 อาคารเสริมทรัพย์ ชั้นที่ 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค