บริษัท สตาร์กล้าส อินดัสตรี จำกัด

STAR GLASS INDUSTRY COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท สตาร์กล้าส อินดัสตรี จำกัด (ID: 0105542028879) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/4/2542 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 51/71 หมู่ที่ 9 แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105542028879
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/4/2542 พ.ศ.
(25 ปี 2 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
22/4/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง