บริษัท คลาโร จำกัด

CLARO COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท คลาโร จำกัด (ID: 0105541064553) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/10/2541 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 102/141 อาคารเจ.ซี.ทาวเวอร์ ห้อง 2101 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากแก้ว มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105541064553
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/10/2541 พ.ศ.
(25 ปี 9 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
14/10/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง