บริษัท พัฒนาและจัดการศึกษา จำกัด

EDUCATION MANAGEMENT SYSTEM CO., LTD.

บริษัท บริษัท พัฒนาและจัดการศึกษา จำกัด (ID: 0105538117668) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 2/10/2538 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 7 ซอยสุขุมวิท 107 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การศึกษาระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ มีทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105538117668
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
2/10/2538 พ.ศ.
(28 ปี 9 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
2/10/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
P การศึกษา

บริษัทที่คล้ายคลึง