บริษัท ส่งเสริมเทคโนโลยีและวิศวกรรม จำกัด

TECHNOLOGY AND ENGINEERING PROFESSIONAL CO., LTD.

บริษัท บริษัท ส่งเสริมเทคโนโลยีและวิศวกรรม จำกัด (ID: 0105539021851) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/2/2539 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 2782,2784,2786,2788,2790 หมู่ 2 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การศึกษาระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105539021851
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/2/2539 พ.ศ.
(28 ปี 4 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
19/2/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
P การศึกษา

บริษัทที่คล้ายคลึง