บริษัท โคลแฟน ดีเวลลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

COLLFAN DEVELOPMENT (THAILAND) CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537033797
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/3/2537 พ.ศ. (30 ปี 2 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
21/3/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 191/41 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง