บริษัท อินทีเกรชั่น เทรด (ประเทศไทย) จำกัด

INTEGRATION TRADE (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท บริษัท อินทีเกรชั่น เทรด (ประเทศไทย) จำกัด (ID: 0105537115092) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/9/2537 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 773/123 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105537115092
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/9/2537 พ.ศ.
(29 ปี 9 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
27/9/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง