บริษัท กรุงเทพฯ ไทยสเตชั่นเนอรี่ จำกัด

BANGKOK THAISTETIONERY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105508000258
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/2/2508 พ.ศ. (59 ปี 4 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
12/2/1965 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 141/7 (ชั้นล่าง) ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน