บริษัท น้ำผึ้งธรรมชาติ (บีบีฟาร์ม) จำกัด

NATURAL HONEY (BB FARM) CO., LTD.

บริษัท บริษัท น้ำผึ้งธรรมชาติ (บีบีฟาร์ม) จำกัด (ID: 0105537109432) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 15/9/2537 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1122/41-42-43 ถนนเชื้อเพลิง (ทางลงทางด่วนพระราม 4) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105537109432
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
15/9/2537 พ.ศ.
(29 ปี 10 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
15/9/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง