บริษัท โกลเด้น เลเธอร์ จำกัด

GOLDEN LEATHER COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535124329
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/9/2535 พ.ศ. (31 ปี 9 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
4/9/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 55 ชั้นที่ 1 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47713 ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า