บริษัท เค.คิว.อุตสาหกรรม จำกัด

K.Q. INDUSTRIAL COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เค.คิว.อุตสาหกรรม จำกัด (ID: 0105527044257) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 18/12/2527 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 91/1 ถนนศิริพงษ์ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องหนัง ยกเว้น รองเท้า มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105527044257
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
18/12/2527 พ.ศ.
(39 ปี 7 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
18/12/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง