ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวีท บริคส์

SWEET BRICKS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103550013263
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/4/2550 พ.ศ. (17 ปี 1 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
25/4/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 60 ซอยสุขุมวิท 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี