บริษัท พี.เอส.เค.ออดิโอ (1991) จำกัด

P.S.K. AUDIO (1991) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105534060190
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/6/2534 พ.ศ. (32 ปี 11 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
28/6/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 91 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน