บริษัท สินสยามเอ็นจีเนียริ่ง จำกัด

SINSIAM ENGINEERING CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105553000725
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/1/2553 พ.ศ. (14 ปี 5 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
4/1/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 612-620 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน