บริษัท เอ.อาร์.ซี. อินดัสตรี้ จำกัด

A.R.C. INDUSTRY COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เอ.อาร์.ซี. อินดัสตรี้ จำกัด (ID: 0105532016487) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/2/2532 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 82,84,86,88 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 34 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้) มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105532016487
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/2/2532 พ.ศ.
(35 ปี 4 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
23/2/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง