บริษัท ยูเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

UNEX INTERNATIONAL CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525014415
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/4/2525 พ.ศ. (42 ปี 1 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
22/4/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 29 ฟาร์มวัฒนา ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว