บริษัท สินทวีโชคค้าข้าว จำกัด

บริษัท บริษัท สินทวีโชคค้าข้าว จำกัด (ID: 0105542004031) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 18/1/2542 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 457/328 ตรอกวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105542004031
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
18/1/2542 พ.ศ.
(25 ปี 6 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
18/1/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง