บริษัท เค.โอ.เทรดดิ้ง จำกัด

K.O.TRADING CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525010321
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/3/2525 พ.ศ. (42 ปี 2 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
23/3/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3077-3079 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์