ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.วี บิวสิเนส เซ็นเตอร์

M.T.V BUSINESS CENTER LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.วี บิวสิเนส เซ็นเตอร์ (ID: 0103524015211) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/8/2524 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 120/78-79 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการเรียนการสอนตัดเสื้อผ้าและเสริมสวย มีทุนจดทะเบียน 300,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103524015211
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/8/2524 พ.ศ.
(42 ปี 10 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
20/8/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
300,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
P การศึกษา

บริษัทที่คล้ายคลึง