บริษัท ไทยอุตสาหกรรมก่อสร้าง จำกัด

THAI INDUSTAIAL CONSTRUC - TION CORPORATION LIMITED

บริษัท บริษัท ไทยอุตสาหกรรมก่อสร้าง จำกัด (ID: 0105502001112) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/8/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 97/2 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตน้ำตาลดิบจากอ้อย มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105502001112
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/8/2502 พ.ศ.
(64 ปี 10 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
26/8/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง