บริษัท ภัทรภร โฮมเมด จำกัด

PATTARAPORN HOMEMADE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558114265
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/7/2558 พ.ศ. (8 ปี 11 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
13/7/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 99/466 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 25 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี