ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทม แอสโซซิเอทส์

THAME ASSOCIATES LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103536011640
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/3/2536 พ.ศ. (31 ปี 2 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
26/3/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1/1 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง