บริษัท โกลเด้น เรย์ส จำกัด

GOLDEN RAYS CARGO CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536142622
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/12/2536 พ.ศ. (30 ปี 5 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
23/12/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 49/16 เกษกมลคอนโดทาวน์ หมู่ที่ 7 ซอยสมาคมแพทย์ ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง