ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอส.สัจเดว์ เทรดดิ้ง

D.S.SACHDEV TRADING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอส.สัจเดว์ เทรดดิ้ง (ID: 0103535038358) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/7/2535 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 146/81 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103535038358
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/7/2535 พ.ศ.
(32 ปี 18 วัน ที่แล้ว)
1/7/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง