ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูต๊อง (ไทยแลนด์)

BOUTON (THAILAND) LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูต๊อง (ไทยแลนด์) (ID: 0103534001086) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/1/2534 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 111/197 หมู่ที่ 6 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 1,100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103534001086
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/1/2534 พ.ศ.
(33 ปี 6 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
11/1/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง