บริษัท ธัญญภูมิ จำกัด

THANYAPOOM CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535151601
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/11/2535 พ.ศ. (31 ปี 7 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
10/11/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 28/6 ซอยพฤกษชาติ 28 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง* เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว