ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ. โพรดักส์

S. A. PRODUCTS LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529002134
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/1/2529 พ.ศ. (38 ปี 4 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
27/1/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1/60 หมู่ที่ 5 ซอยสุขสวัสดิ์ 14 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง* เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า