บริษัท ไทยแมน ซัพพลายส์ จำกัด

THAIMAN SUPPLIES COMPANY LIMITED.

บริษัท บริษัท ไทยแมน ซัพพลายส์ จำกัด (ID: 0105538123129) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 13/10/2538 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 64/6 ซอยสายน้ำผึ้ง (สุขุมวิท 20) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105538123129
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
13/10/2538 พ.ศ.
(28 ปี 9 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
13/10/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง