บริษัท แคททรีนา (ไทยแลนด์) จำกัด

CATTRENA (THAILAND) CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563043036
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/3/2563 พ.ศ. (4 ปี 3 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
9/3/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 2000/64 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ