ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพฤทธิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

THEPPARITH INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103528026927
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/10/2528 พ.ศ. (38 ปี 7 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
18/10/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 120/159 ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า