ห้างหุ้นส่วนจำกัด กายฟลอร่า

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กายฟลอร่า (ID: 0103526020417) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/7/2526 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 197/1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103526020417
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/7/2526 พ.ศ.
(41 ปี 15 วัน ที่แล้ว)
6/7/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง