บริษัท ออล เนเจอรัล โปรดักส์ จำกัด

ALL NATURAL PRODUCTS CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545002447
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/1/2545 พ.ศ. (22 ปี 5 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
8/1/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 135 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 35-3 ถนนเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า