ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินดาโลหะภัณฑ์

CHINDA METALS LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินดาโลหะภัณฑ์ (ID: 0103523023555) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/12/2523 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 369/5 ถนนสี่พระยา แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 400,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103523023555
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/12/2523 พ.ศ.
(43 ปี 6 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
26/12/1980 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
400,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง