ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทรัพย์

SRI SUP LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทรัพย์ (ID: 0103523023024) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 18/12/2523 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 84/62 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103523023024
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
18/12/2523 พ.ศ.
(43 ปี 7 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
18/12/1980 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง