ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ซี โลคอล โปรดัคท์

P & C LOCAL PRODUCT LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ซี โลคอล โปรดัคท์ (ID: 0103528016531) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/6/2528 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 7/43 หมู่ที่ 8 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103528016531
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/6/2528 พ.ศ.
(39 ปี 25 วัน ที่แล้ว)
25/6/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง