ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตภัณฑ์อ่าวไทย

THAI GULF PRODUCTS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103521002666
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/2/2521 พ.ศ. (46 ปี 3 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
10/2/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 816/9 ถนนท่าดินแดง แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค