ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงเจริญไม้อัด

CHAREON PLY WOOD LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103517011613
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/5/2517 พ.ศ. (50 ปี 1 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
7/5/1974 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 187/1 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น