บริษัท เอเซีย เอิร์น วู๊ด จำกัด

ASIA EARN WOOD CO.,LTD.

บริษัท บริษัท เอเซีย เอิร์น วู๊ด จำกัด (ID: 0105544030331) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/3/2544 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 20 ซอยประดิษฐ์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105544030331
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/3/2544 พ.ศ.
(23 ปี 3 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
27/3/2001 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง