ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศิษฐ์สถาปัตย์

VISIT SATHAPAT LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศิษฐ์สถาปัตย์ (ID: 0103514001439) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/2/2514 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 15 ซอยลือชา ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103514001439
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/2/2514 พ.ศ.
(53 ปี 5 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
3/2/1971 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง