ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิติภูมิ

KITTI POOM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103511013762
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/9/2511 พ.ศ. (55 ปี 9 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
4/9/1968 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 19 ซอยมาตานุสรณ์ ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 02200 การทำไม้