ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหแสงเจริญก่อสร้าง

SAHASANGCHAROENCOSTRUCTION LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103508008915
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/10/2508 พ.ศ. (58 ปี 7 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
29/10/1965 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1440/1 ถนนจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น