ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชี่ยวชาญวิศวโยธาก่อสร้าง

CHIOCHAN CIVILL ENGINEERING CONSTRUCTION LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103522008340
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/5/2522 พ.ศ. (45 ปี 1 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
4/5/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 884/21 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น