ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธนาพาณิชย์

SITTANA PHANICH LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธนาพาณิชย์ (ID: 0103506005633) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 12/7/2506 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1289 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 400,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103506005633
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
12/7/2506 พ.ศ.
(61 ปี 7 วัน ที่แล้ว)
12/7/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
400,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง