บริษัท อนันตะมหาลาภ จำกัด

ANANTAMAHALARP COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552092936
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/9/2552 พ.ศ. (14 ปี 9 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
7/9/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 5 ซอยแบนชะโด 3 ถนนแบนชะโด แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น