ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิวหลีอิมปอร์ต

YUU LEE IMPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103506004467
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/6/2506 พ.ศ. (60 ปี 11 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
4/6/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 186/3 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า