บริษัท เจเคพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

JKP DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105550113031
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/10/2550 พ.ศ. (16 ปี 6 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
26/10/2007 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 18/48 หมู่บ้านวงศกร 4 ซอยหทัยราษฎร์ 30 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า