ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียลัมเบอร์

ASIA LUMBER LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียลัมเบอร์ (ID: 0103506003797) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/5/2506 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 27 ซอย 21 ถนนอินทามระ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103506003797
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/5/2506 พ.ศ.
(61 ปี 2 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
16/5/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง